facebook

Sommarlund 2015 pågår från den 13 juni till och med den 9 augusti. Mycket nöje! 

Programändring: Dansbanan på turné har senarelagts en halvtimme den 6 juli i Dalby och den 15 juli i Södra Sandby. Ny start- och sluttid är 19.30-22.00.

Mediasponsor

Logotyp, Sydsvenskan